ផលិតផល

 • KZ Quick Release Hose Clamps

  ខេអេសឃ្លីបហាប់រហ័ស

  វីសៈ ៥, ១៦ / ១៦ * ក្បាលឆក
  សំភារៈវីសៈដែកថែបកាបូនកាបូអ៊ីដ្រាតពណ៌លឿងស័ង្កសីដែកថែប Chrome plated
  ទទឹងក្រុមតន្រ្តី៖ ១២ មម; ១៩ ម
  សម្ភារៈក្រុមតន្រ្តី: អេសអេស ២០១, ៣០៤, ៣១៦
  ស្ពាន៖ ស័ង្កសី - ដែកថែបកាបូនកាបូអ៊ីដ្រាតពណ៌លឿងដែកថែបមានរាងដូចដែក
 • KL Quick Release Hose Clamps

  ខេខេអេសឃ្លីបហាប់រហ័ស

  វីសៈ ៥, ១៦ / ១៦ * ក្បាលឆក
  សំភារៈវីសៈដែកថែបកាបូនកាបូអ៊ីដ្រាតពណ៌លឿងស័ង្កសីដែកថែប Chrome plated
  ទទឹងក្រុមតន្រ្តី៖ ១២ មម; ១៩ ម
  សម្ភារៈក្រុមតន្រ្តី: អេសអេស ២០១, ៣០៤, ៣១៦
  ស្ពាន៖ ស័ង្កសី - ដែកថែបកាបូនកាបូអ៊ីដ្រាតពណ៌លឿងដែកថែបមានរាងដូចដែក